Seminaar: Effektiewe dissipline by die werksplek

Werkgewers, senior bestuurspersoneel en menslike hulpbronne bestuurders word vriendelik uitgenooi om hierdie insiggewende en leersame seminaar by te woon.

 

DOEL

Beplan en implementeer effektiewe werkbare en regtens aanvaarbare dissiplinêre proses by die werksplek

Identifiseer spesifieke vorms van wangedrag soos afwesigheid, misbruik van siekteverlof, misbruik van alkohol en dwelms, kontant en hantering, diefstal ensovoorts.

Formuleer werkbare metodiek vir die bekamping en remediëring van sulke wangedrag.

DATUM  DINSDAG 23 AUGUSTUS 2011
TYD          09h30
VENUE   PINE LAKE MARINA
KOSTES  R300 PER APROLASA LID
                  R400 PER NIE LID

(3rde en meer persoon per besigheid, halfprys)

BENEWENS INSIGGEWENDE ADVIES, KRY U OOK NUTTIGE TOEPASLIKE DOKUMENTASIE

RSVP : JOHAN FOURIE  TEL. 044-871 1618
SEL. 082 926 5772

(Voor Vrydag 19 Augustus 2011)

Share Button

About southcapenet

Adding value to my domain hosting and online advertising services.
View all posts by southcapenet →