Seminaar oor effektiewe dissipline by die werksplek

Werkgewers, senior bestuurspersoneel en menslike hulpbronne bestuurders word vriendelik uitgenooi om hierdie insiggewende en leersame seminaar by te woon.

DOEL 

Beplan en implementeer effektiewe werkbare en regtens aanvaarbare dissiplinêre proses by die werksplek 

Identifiseer spesifieke vorms van wangedrag soos afwesigheid, misbruik van siekteverlof, misbruik van alkohol en dwelms, kontant en hantering, diefstal ensovoorts. 

Formuleer werkbare metodiek vir die bekamping en remediëring van sulke wangedrag. 

DATUM                      DONDERDAG 06 OKTOBER 2011

TYD                           09h30

VENUE                       BUFFELSDRIFT GAME  LODGE

KOSTES                     R300 PER APROLASA LID

                                     R400 PER NIE LID 

      (3rde en meer persoon per besigheid, halfprys) 

BENEWENS INSIGGEWENDE ADVIES, KRY U OOK NUTTIGE TOEPASLIKE DOKUMENTASIE 

RSVP : JOHAN FOURIE  TEL. 044-871 1618 – SEL. 082 926 5772

(Voor Maandag 3 Oktober 2011)

Share Button

About southcapenet

Adding value to my domain hosting and online advertising services.
View all posts by southcapenet →