Nuwe elektrisiteitstariewe deur NERSA goedgekeur

eskomNuwe elektrisiteitstariewe wat deur NERSA goedgekeur en deur die Raad aanvaar is op 17 en bekragtig is op 27 Julie 2015, werk volgens sterkte van stroombreker in meter. Die tariefstruktuur is verander sodat die Raad die kostes van die diens kan verhaal sonder om enige person te benadeel.

Prys betaalbaar is soos volg en sluit BTW uit:

KOOPKRAG:
Meter van < 20 amp: Geen basies, geen aanvraag koste en R1,45 vir eenhede verbruik (deernisse kry eerste 70 eenhede gratis)

30 amp: R30 pm basies + R4/amp pm + R1,36/eenheid verbruik.

60 amp: R30 pm basies + R4/amp pm + R1,36/eenheid verbruik.

80 amp: R370 pm basies, geen aanvraag koste + R1,51/eenheid verbruik.

Die aanvraagkoste word vir 30 en 60 amp @ bedrag (bv R5) per dag gehef. Die verbruiker kan nou self besluit watter vlak van elektrisiteit hy kan bekostig en daarvolgens sy naaste munisipale kantoor versoek om sy ampere gratis te verlaag (of teen betaling te verhoog).

Weens laat goedkeuring van begroting en tariewe kon Syntell nie alle koopkrag verbruikers op die stelsel indeel in die onderskeie ampere kategoriee nie en sal dit eers op 7 Augustus afgehandel wees. Verskoning word gevra vir enige ongerief wat verbruikers tot dan mag ondervind. Regstellings op krag wat u moes kry, sal daarna gedoen word.

KONVENSIONELE KRAG:
Tariefstruktuur is dieselfde, nl ‘n basiese heffing en R1,45 per eenheid verbruik.

GROOTMAAT VERBRUIKERS:
Tyd-van-gebruik en verskuiwing van las buite spitstye is ingebou wat deur goeie bestuur tot besparings kan lei vir grootmaat verbruikers.

Enige navrae sal met graagte by enige munisipale kantoor beantwoord word.

Share Button

About southcapenet

Adding value to my domain hosting and online advertising services.
View all posts by southcapenet →