Groot vraag na boek Meesterboere: Denkers en Doeners

Meer as die helfte van die eerste oplaag van die boek Meesterboere: Denkers en Doeners is reeds verkoop, en as hierdie tendens voortgesit word, sal die tweede oplaag binne ‘n maand na die eerste oplaag gedruk moet word.

2
“Ons is verras met die belangstelling wat die boek ontlok,” sê dr Piet van Zyl, mede-outeur van George, op wie se konsep die boek baseer is. Die boek is geskryf deur joernalis en vryskutskrywer Tisha Steyn van Oudtshoorn wat vir ‘n wye verskeidenheid publikasies oor landbou en ekologie skryf.

Volgens Van Zyl is dit nie maklik om te bepaal waarom sommige boere meer suksesvol as ander is nie. “Ek het as boer en akademikus menige boer teengekom wat boerdery met wysheid en insig benader, en ek wou nog altyd graag hierdie boere se lewens- en boerderyfilosofieë opteken.”

Hierdie vraag is ook dié van meesterboer Pietman Lourens van Swellendam. “Ek kon nooit vasstel hoekom Piet vir Koos klop nie. Hierdie soort inligting wys nie op ‘n plaas se boeke nie en dit het daartoe gelei dat ek fyn kyk na boerderye,” sê hy.

Dit is van die vrae wat tydens in diepte onderhoude met 19 boere, wat met ‘n wye verskeidenheid landboukommoditeite in verskillende boerderystreke boer, gevra is. Die onderhoude is op band opgeneem, gestransskribeer en nagegaan deur die deelnemende boere, wat deur landboubesighede in die onderskeie streke identifiseer is.

Die vrae het onder meer ingesluit:

Hoe het die boere in die middel-negentigerjare die verandering van ‘n gereguleerde mark na ‘n vryemarkstelsel hanteer? “Dalk het die rade te veel beheer gehad, maar die stelsel het voordele ingehou vir die bemarking van die bedryf,” sê Geoff Kingwill, wat tot onlangs voorsitter van Cape Wools was.

Hoe het hulle uitdagings soos oorstromings en droogtes in geleenthede omskep? “Die moontlikheid bestaan dat jy een of ander tyd in jou lewe ‘n Black Swan-voorval gaan beleef,” sê John Robertson, wat by Klein-Brakrivier tussen Mosselbaai en George boer. “So ‘n dramatiese voorval kan jou in staat stel om meer geld te maak, mits jy die geluk by die ongeluk raaksien.”

Hoe bestuur hulle die boerdery se finansies? “Om nie te mors nie is al klaar ‘n besparing,” sê Willem de Waal, wat by Moorreesburg met vee en graan boer.

Hoe boer pa’s en seuns saam? “’n Pa pas gou by ‘n seun aan,” verklaar Dirk Steenkamp van die distrik Vredefort in die Vrystaat.

Hoe hanteer hierdie meesterboere die regering se grondhervormingsbeleid? “Die Bybel sê jy moet owerhede respekteer en vir hulle bid sodat jy in vrede kan doen wat jy moet doen,” sê Francois van Wyk van die Hantam in die Noord-Kaap. “Hierdie regering het baie gebed nodig…”

En so maak al 19 boere in ernstige, maar humoristiese vertellings dit duidelik hoe hulle ten spyte van vele uitdagings in Suid-Afrika suksesvol boer.

Om saam te vat in die woorde van tafeldruifboer Kosie van Niekerk van Porterville, wat ook suksesvolle boerderye in Australië gevestig het: “As ons die ervaring wat ons opdoen maar net kon copy en paste en dit so oordra aan die nageslag sou dit wonderlik gewees het…”

Dit is presies wat Meesterboere: Denkers en Doeners doen.

Die boodskap van hierdie suksesvolle boere is opgeteken in hierdie boek wat elke landbouer (en ander entrepreneur) moet lees, nie net om sien hoe hierdie boere ten spyte van terugslae sukses behaal nie, maar ook om hulself in die omstandighede in te leef en te leer uit hierdie meesterboere se lewens- en boerdery-ervaring.

“’n Mens leer by ander, anders betaal jy baie skoolgeld,” sê Jan-Hendrik Kleyn, wat in die Colesberg-omgewing met skaap en bees boer wat by die omstandighede in hierdie gebied aangepas is.

Meesterboere: Denkers en Doeners kos R230 per kopie, wat geregistreerde posgeld binne Suid-Afrika insluit.

Vul die bestelvorm op die webblad http://turksvy.co.za in en stuur na turksvy, die onafhanklike uitgewer wat die boek taalversorg en uitgegee het. Die bankbesonderhede is op die bestelvorm.

Vir meer inligting kontak Tisha Steyn by info@turksvy.co.za of 044 272 3221 tydens kantoorure of 084 581 9512 enige tyd.

Share Button

About southcapenet

Adding value to my domain hosting and online advertising services.
View all posts by southcapenet →