Laaste poging om onopspoorbare aandeelhouers te kontak

Met Sanlam se demutualisasie in 1998 het alle kliënte gratis aandele gekry.

sanlam
As deel van dié proses moes elke aandeelhouer se inligting geverifieer word om eienaarskap van die aandele te bevestig, en sertifikate is slegs op versoek uitgereik. Computershare behartig nog steeds dié proses. Ander diensverskaffers  kon slegs gebruik word indien sekere oordragsdokumente goedgekeur is.

Die aandele word in 2 nominee-maatskappye bestuur – een vir individue en organisasies en een vir Pensioenfondse en -Skemas (Groep Risiko-skemas en Uitgestelde Vergoedingskemas). In die geval van laasgenoemde behoort die aandele aan werkgewers. Tydens verifiëering in 1998 is die skema se naam en die makelaar se adres dikwels gebruik om eienaarskap te bevestig. Baie dividende het egter onbetaald gebly omdat Sanlam bankbesonderhede vereis om dividende en ander betalings elektronies te doen.

Sanlam het tydens demutualisasie in sy prospektus verskeie vereistes uitgespel waaraan aandeelhouers  moes  voldoen. Waar daar nie by hierdie vereistes gehou is nie kan Sanlam nou ‘n voorgeskrewe proses volg en die aandele terugskryf. Hierdie proses is herhaaldelik in brosjures aan aandeelhouers gekommunikeer.

Sanlam het ook sedert 2005 verskeie duur projekte van stapel gestuur om kliënte se rekords op datum te bring, ongelukkig sonder veel sukses.

As gevolg van die hoë koste verbonde aan die administrasie van aandele en dividende het Sanlam se Exco en Direksie na regspleging in Junie 2016 besluit om nou die proses verder te voer. Die aandele in die nominee-maatskappy vir Pensioenfondse en -skemas  sal dus verkoop word en die opbrengs, sowel as die onbetaalde dividende, sal verbeurd verklaar word. Ons sal aandeelhouers wie se rekords korrek is na die nuwe nominee-maatskappy oordra en soos voorheen hanteer.

Sanlam sal in November advertensies in nasionale koerante plaas om geaffekteerde kliënte ‘n laaste kans te gee om te reageer.  Ons sal ‘n vensterperiode van 90 dae toelaat om die betrokke rekords reg te stel, waarna die aandele verkoop sal word.

Navrae in dié verband moet slegs aan Computershare gerig word (hul kontakbesonderhede word in die advertensie gemeld), maar Sanlam sal – indien nodig – hulp aan Computershare se oproepsentrum verleen. Sien asseblief Computershare se kontakbesonderhede hieronder ter inligting sou u navrae van u kliënte ontvang. 

Computershare Investor Services 2004 (Pty) Ltd:

Telefoonnr.: 0861100919  of  011 870 8228 (indien u van binne Suid-Afrika skakel)

Telefoonnr.: +27 11 870 8228 (indien uit Namibië skakel)

E-posadres: Sanlamfundshare@computershare.co.za

Posadres: Privaat Sak X105, Marshalltown, 2107

Neem ook asseblief kennis dat die getal aandeelhouers in die betrokke nominee-maatskappy sedert 2003 halveer het. Die getal aandele het ook met meer as 90% afgeneem. Daar is slegs ‘n paar pensioenfondse wie se rekords nie korrek is nie en dit is dus meestal kleiner aandeelhouers wat hier tersprake is.

Share Button

About southcapenet

Adding value to my domain hosting and online advertising services.
View all posts by southcapenet →