Dewald Human, Blitsbok van Uniondale

Dewald Human, Blitsbok oorspronklik van Uniondale, is met groot entoesiasme verlede week verwelkom in Uniondale.

Voor op die foto is van links, mnr. Ferdi-John Andries (Skoolhoof van Dirk Boshoff Primêr), Dewald Human (Springbok 7’s Speler), Rdl. Jarques Esau (Wyksraadslid van Uniondale) en Rdl. Justin Fry. Agter staan Mark Prins (leerder van Dirk Boshoff), Jayhdienn Julies (leerder van Dirk Boshoff en Eerw. Andries Palmer

Human, is die eerste person van die plaaslike gemeenskap geword wat ‘n Blitsbok-trui oor sy kop kon trek op Saterdag 13 Mei 2017. Na jare van harde werk en volgehoue ondersteuning kon sy familie en die gemeenskap hom vereer.  Dit is `n prestasie wat baie min van ons plattelandse jeug te beurt val, en daarom het Rdl. Jarques Esau, Wyksraadslid van Uniondale dit nodig geag om Human erkenning te gee vir sy prestasie met ‘n vereringsgeleentheid op 8 Junie in die Lyonville gemeenskapsaal, Uniondale.

Rdl. David Willemse, Portefeuljeraadslid vir Strategiese Dienste, het ‘n Sertifikaat van Erkenning, namens die Uitvoerende Burgemeester, Rdh. Melvin Naik, aan Human oorhandig.

Sowat 150 mense het die geleentheid bygewoon  wat verskillende organisasies verteenwoordig het. Afgevaardigdes van die George Stadsraad, kerkleiers en verteenwoordigers van Hoërskool Outeniqua en Hoërskool Uniondale, waar Human skoolgegaan het, was sprekers op die program. Sprekers het die belangrikheid van finansiële ondersteuning en positiewe rolmodelle aan jong mense wat in sport uitblink, benadruk.

Human het primêre skole, Uniondale and Dirk Boshoff besoek en leerders gemotiveer om altyd hard te werk en hul onderwysers te respekteer.

Hy het homself beywer om fondsinsamelingsfunksies te ondersteun en in die algemeen steun te gee vir die stigting van ‘n trust, met  die klem op sportontwikkeling.

Share Button
,

About southcapenet

Adding value to my domain hosting and online advertising services.
View all posts by southcapenet →