Wie is ’n goeie kandidaat vir die skoolbeheerliggaam?

Maartmaand is verkiesingsmaand en om meer spesifiek te wees – dit is die maand waartydens die verkiesing van skoolbeheerliggame (SBL) plaasvind.

Die SBL-verkiesings is tans volstoom aan die gang by skole dwarsoor die land en duur tot die einde van die maand. Dit is van uiterste belang dat jy by jou stemlokaal uitkom en verseker dat die regte kandidate bemagtig word in vandeesmaand se verkiesing.

Maar wat presies is ’n goeie kandidaat en hoe word mens ’n kandidaat in die SBL-verkiesing?

Om ’n kandidaat te wees in die SBL-verkiesing word geen vaste kwalifikasies vereis nie, maar wat wel nodig is, is dat jy jouself verkiesbaar maak en natuurlik dat jy die ouer is van ’n leerling by die skool. Weens al die administratiewe, regs-, bestuurs- en finansiële take wat die beheerliggaam behartig, sal dit wys wees om mense te bemagtig wat die vermoëns het om hierdie take te verrig. Dit is belangrik dat hierdie kandidate mense is wat jy kan vertrou om jou as mede-ouer, familielid, organisasie of aandeelhouer te verteenwoordig.

Hoe verseker jy dat jy vir die regte kandidate stem? Die antwoord op hierdie vraag is deur die motiveringspreker, Eric Thomas, uiteengesit toe hy gesê het: “Kennis is nie krag nie, toegepaste kennis is krag”. Dit sal help om soveel moontlik inligting in te win oor elke kandidaat se standpunt betreffende belangrike sake in die skool, hoe andere die kandidate sien, hul prestasies, hul leierskapvermoëns asook algemene inligting oor die kandidate wat jou in jou besluit kan lei. Dit is noodsaaklik dat jy as ouer jou kind se skool in die regte hande los om haar/hom tot nuwe hoogtes te lei.

“Ouers en wettige voogde van kinders in openbare skole kan op twee maniere betrokke wees. Eerstens mag hulle hulself verkiesbaar stel deur middel van ’n nominasieproses om sodoende tot ’n beheerliggaam verkies te word. En tweedens móét ouers stem in die verkiesing,” sê dr. Jaco Deacon, adjunkhoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (Fedsas).

’n SBL word elke 3 jaar verkies en daar gaan tydens vandeesmaand se SBL-verkiesing meer as 300 000 kandidate verkies word by meer as 24 000 stemlokale regoor Suid-Afrika. Help om onderrig in Suid-Afrika te vorm deur jou stem te laat geld. Ouers, familielede en organisasies kan betrokke raak deur inligting oor die verkiesings te kry by die volgende platforms: Volg gerus op Facebook, I Love my School (@LoveMySchoolZA) en School Elections (@SchoolElections). Besoek ook gerus die volgende webtuistes, www.skoolverkiesings.co.za, www.schoolelections.co.za, www.lovemyschool.co.za en www.liefvirmyskool.co.za.

Share Button

About southcapenet

Adding value to my domain hosting and online advertising services.
View all posts by southcapenet →