Die laaste dag waarmee jy ’n verskil in jou kind se skool kan maak

Paasnaweek is op ons wat beteken dat almal al heelweek uitsien na ’n lekker langnaweek saam hul familie en vriende met allerlei Paaslekkernye en natuurlik die tradisionele Paaseiersoektog waarna menige kind al vir weke uitsien.

Voordat almal die langnaweek gaan geniet is daar ’n baie belangrike saak wat eers afgehandel moet word, naamlik die skoolbeheerliggaamverkiesing (SBL-verkiesings). As gevolg van die langnaweek is vandag die laaste dag wat jy die geleentheid het om jou stem te laat geld tydens vandeesmaand se SBL-verkiesings. Dit is egter moontlik dat jou skool se SBL-verkiesing reeds sy sperdatum bereik het. Vergewis jouself oor jou skool se verkiesing so gou as moontlik.

Heleen Gouws, ’n mediese assistent en ouer van ’n matriekseun sê: “Dit is vir my verskriklik belangrik dat daar ’n skoolbeheerliggaam moet wees en ons moet die regte mense bemagtig om die regte besluite te kan neem rakende die skool en die skool se toekoms. Asseblief mense, ek vra vir julle om ook te gaan stem sodat die raad namens ons as ouers kan optree om vir ons kinders ’n goeie toekoms in die skool te verseker.”

Deur van jou demokratiese stemreg gebruik te maak kan jy help om te verseker dat die regte kandidate in jou kind se skool bemagtig word en sodoende die welstand van die skool verseker. Sou hierdie belangrike sitplekke gevul word deur kandidate wat nie die vermoëns het om die skool doeltreffend te bestuur nie of, hul eie belange bo dié van die skool plaas, sal dit ’n negatiewe invloed op jou kind se skoolomstandighede hê. Wees aktief in jou kind se skoolaktiwiteite en verhoed dat omstandighede buite jou kind se beheer sy akademiese ontwikkeling belemmer.

“Ek dink ’n beheerliggaam vervul ’n baie belangrike rol om as middelman op te tree tussen die skool en die ouers. Die beheerliggaam verteenwoordig ook die ouers by die skool, en ek dink as daar kwessies is tussen die ouers, die leerlinge en die skool wat nie onderling opgelos kan word nie, moet die beheerliggaam tussenbeide tree om dit op te los,” sê dr. Albert Verbeek, ’n onkoloog van Krugersdorp.

Die SBL by ’n skool is basies verantwoordelik vir die suksesvolle voortbestaan van ’n skool. Om hierdie voortbestaan te verseker, is dit nodig dat sekere take verrig word deur die skoolbeheerliggaam. Hierdie take sluit in: die bestuur van die skool se finansies, erekode, gedragskode, dissiplinêre prosedures, die skool se taalbeleid en het ook ’n invloed op die kleredrag van die skool. Dit is beslis nie moeilik om die belangrikheid van ’n sterk en doeltreffende SBL raak te sien nie. Daarom moet elke aandeelhouer hul stemreg uitoefen tydens die SBL-verkiesings om sodoende die welstand van hul skool te verseker.

Ouers, familielede en organisasies kan betrokke raak deur al die nuus oor die beweging te volg op die webtuistes www.liefvirmyskool.co.za / www.lovemyschool.co.za en www.skoolverkiesings.co.za / www.schoolelections.co.za. Besoek ook die Facebook-blaaie vir beide I Love My School (@LoveMySchoolZA) en School Elections (@SchoolElections). Vir meer inligting, kan u ons gerus gaan volg op ons Instagram (@schoolelections en @ilovemyschoolza) en Twitter (@schoolelections en @ILoveMySchoolZA) bladsye.

Share Button

About southcapenet

Adding value to my domain hosting and online advertising services.
View all posts by southcapenet →