The difference between a descaler and a water softener

Descalers don’t remove lime from the water, but it changes the composition of it to prevent further build up after descaling took place.

The real risk lies in that it can start building up again, which is the reason your geyser and other electrical accessories will continue to break.

If “descaled” water lies still for too long or it gets above a certain degree of heat (as in a geyser), the lime may start building up again. Lime accumulates in its natural form, therefore, looking for any disturbance opportunity to go back to the same pattern of accumulation.

We recommend descalers for irrigation purposes, as cold water gets treated by descaling over longer periods.

Houses and other buildings do not normally use water constantly, thus making it hard for descaling to be done properly.

Descaling is a slow process and in most cases, high-intensity lime deposits will not all be treated.

Water softeners are the most effective systems to remove hardness from water and in case of a booster pump being used from the water tank to the building, a high-pressure automatic water softener can be installed after the pressure pump.

Lime is physically removed by resin from the water, then washed off and excreted during the regeneration process. Lime and magnesium minerals that cause hardness, together with the salt (sodium minerals) are all excreted during regeneration and do not go through to the building.


Die verskil tussen ‘n ontkalker en ‘n water versagter

Ontkalkers neem nie kalk uit die water nie maar verander die samestelling van dit om nie verder saam te pak nadat dit ontkalk is nie. Die risiko is egter dat dit weer kan terugkeer na die “saampak” vermoe wat juis die rede is waarom geyser elemente en baie ander elektriese toebehore gereeld breek. Indien “ontkalkte” water lank le of bo ‘n sekere grade hitte (soos in ‘n geyser) warm word, kan dit weer begin saampak – kalk pak saam in sy natuurlike formaat, dus soek dit enige versteurings geleentheid om weer in daardie formaat te funksioneer.

Ons beveel ontkalkers aan vir besproeings doeleindes aangesien koue water oor langer periodes deur die ontkalkings proses behandel word. Huise en ander geboue gebruik nie normaalweg voortdurend water nie, dus kan ontkalking somtyds nie behoorlik plaasvind nie en in gevalle van hoe intensiteit van kalk neerslae, kry ontkalkers nie eers al die kalk behandel nie aangesien dit ‘n stadige proses is.

Water versagters is die mees effektiewe sisteme om hardheid uit water te verwyder, en indien ‘n drukpomp aangewend word vanaf die watertenk na die geboue toe sal ‘n hoedruk automatiese water versagter ideaal werk. Kalk word fisies deur hars uit die water verwyder en dan tydens regenerasie afgewas met soutspoeling wat uitgeskei word. Die kalk en magnesium wat die hardheid veroorsaak tesame met die sout (sodium minerale) word alles uitgeskei tydens regenerasie en gaan nie deur na die gebou toe nie.

Die soutverbruik behoort oor die algemeen tot een sak A1 graad growwe sout per maand uit te we

A Water Systems

Share Button

About southcapenet

Adding value to my domain hosting and online advertising services.
View all posts by southcapenet →